Profil zadavatele: Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 42727235
  • Adresa:
    Svatý Jan 40
    262 56 Krásná Hora nad Vltavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_273.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 22.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016