Profil zadavatele: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162

  • Název: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162
  • IČO: 48665819
  • Adresa:
    Žižkova 162
    28002 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_272.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-008350

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup výpočetní techniky a SW
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 07.12.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016