Profil zadavatele: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41

  • Název: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41
  • IČO: 48665991
  • Adresa:
    Kutnohorská 41
    280 02 Kolín IV
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_271.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Notebooky do výuky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 05.06.2020 14:00
Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně
podlimitní Zadáno 09.12.2019 08.01.2020 10:00
Počítačová učebna
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 10.12.2019 14:00
Nákup 9 kusů PC dle přiložené konfigurace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2018 18.12.2018 12:00
Dokumentace provedení stavby a AD projektu Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 15.09.2016 10:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 15.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016