Profil zadavatele: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41

  • Název: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41
  • IČO: 48665991
  • Adresa:
    Kutnohorská 41
    280 02 Kolín IV
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_271.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova ICT vybavení OA Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2023 06.11.2023 12:00
Dodávka vybavení jazykové učebny 105
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2023 20.10.2023 12:00
Modernizace jazykových učeben Obchodní akademie Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2023 21.07.2023 12:00
Modernizace jazykových učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2023 21.07.2023 12:00
Opravy interiérů budovy OA Kolím
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2021 31.12.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016