Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161

  • Název: Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161
  • IČO: 48664928
  • Adresa:
    Pražská 161
    280 50 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_269.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení