Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700

  • Název: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700
  • IČO: 70836299
  • Adresa:
    Barákova 700
    289 11 Pečky
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_268.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení