Profil zadavatele: Polabské muzeum, příspěvková organizace

  • Název: Polabské muzeum, příspěvková organizace
  • IČO: 00069841
  • Adresa:
    Na Dláždění 68/25
    29001 Poděbrady
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_264.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD obnova chaty BH
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2023 15.03.2023 00:00
Pořízení úložného systému – posuvné a stacionární regály
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2022 01.11.2022 09:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 00:00
Servisní činnost - archeologické výzkumy 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 28.12.2021 12:00
Dokončovací práce v interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2021 03.11.2021 12:00
Servisní činnost pro archeologické výzkumy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 03.07.2020 12:00
Mobilní pódium
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 08.11.2019 12:00
Stavební úpravy - zhotovení nové střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 17.09.2019 12:00
Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk
podlimitní Zadáno 24.05.2019 04.07.2019 10:00
Stavební úpravy – změna užívání bytové jednotky, Poděbrady
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 12:00
Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 12:00
Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 18.04.2019 12:00
Restaurování dřevěného cechovního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 12.11.2018 10:00
Pořízení úložného mobilního systému - regálový a závěsný
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 02.11.2018 10:00
TDS – BOZP Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 19.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››