Profil zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42

  • Název: Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42
  • IČO: 61904406
  • Adresa:
    Solenice 42
    262 33 Solenice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_261.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-007716

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení