Profil zadavatele: Hornické muzeum Příbram

  • Název: Hornické muzeum Příbram
  • IČO: 00360121
  • Adresa:
    Náměstí Hynka Kličky 293
    261 01 Příbram
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_260.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba travnatých ploch areálu Skanzenu Vysoký Chlumec v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2024 22.04.2024 12:00
Údržba Památníku Vojna v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.04.2024 15.04.2024 12:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu Uranový důl Bytíz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2024 18.03.2024 12:00
Koordinátor BOZP při realizaci stavby Uranový důl Bytíz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2024 11.03.2024 12:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu Uranový důl Bytíz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2024 11.03.2024 12:00
Uranový důl Bytíz
podlimitní Zadáno 14.02.2024 06.03.2024 10:00
Nákup užitkového vozidla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.02.2024 09.02.2024 12:00
Billboardová kampaň prezentující Skanzen Vysoký Chlumec, Památník Vojna a Hornické muzeum Příbram v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
Reklamní kampaň na autobusech ve formátu Back board v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
Výroba i distribuce infoletáků v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
Oprava dopravního značení ke kulturnímu cíli 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.11.2023 13.11.2023 12:00
Dodávka IT vybavení – notebooky, desktop počítače, monitory, NAS a pevné disky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2023 16.10.2023 12:00
Oprava střešní krytiny replik ubytovacích objektů v areálu Památníku Vojna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.10.2023 09.10.2023 12:00
dodání 1200 ks publikace s názvem „Skanzen Vysoký Chlumec“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2023 14.04.2023 12:00
Obnova dopravního značení ke kulturním cílům (DZ 24b) Hornické muzeum Příbram, Muzeum zlata, Muzeum špýchar
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2022 28.11.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››