Profil zadavatele: Základní umělecká škola Votice, Malé náměstí 362

  • Název: Základní umělecká škola Votice, Malé náměstí 362
  • IČO: 70843554
  • Adresa:
    Malé náměstí 362
    259 01 Votice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_259.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Šablony pro ZUŠ Votice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 03.09.2019 11:00
Nákup hudebních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 13.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016