Profil zadavatele: Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace

  • Název: Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace
  • IČO: 47013711
  • Adresa:
    Plzeňská 63
    27033 Jesenice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_256.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cukrářská dílna SŠ a ZŠ Jesenice – projektová dokumentace a autorský dozor II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2024 15.04.2024 10:00
Cukrářská dílna – SŠ a ZŠ Jesenice - studie proveditelnosti včetně vizualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 21.06.2023 13:00
Oprava rozvodů teplé a studené vody
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 28.07.2020 12:00
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice
podlimitní Zadáno 25.05.2020 07.07.2020 15:00
Výtah internát
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 28.05.2020 11:00
Devítimístný automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 07.02.2020 13:00
Projektová dokumentace a položkový rozpočet pro akci výtah internát
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 06.06.2019 10:00
Zpracování PD pro provádění stavby vč. AD na akci – Snížení energetické náročnosti budovy – škola Jesenice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 12:00
TDS vč. BOZP na akci – Snížení energetické náročnosti budovy – škola Jesenice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2016 15.08.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016