Profil zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1

  • Název: Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1
  • IČO: 70843503
  • Adresa:
    Racek 1
    256 01 Benešov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_251.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení