Profil zadavatele: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229078
  • Adresa:
    Marie Pujmanové 2045
    251 01 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení