Profil zadavatele: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229078
  • Adresa:
    Marie Pujmanové 2045
    251 01 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Průběžná myčka nádobí DPKS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 10.10.2019 00:00
Zajištění celodenní stravy pro obyvatele a obědů pro zaměstnance Domova Pod Kavčí Skálou
nadlimitní Zadáno 06.06.2019 22.07.2019 10:00
Fotovoltaická elektrárna DPKS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2018 20.11.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016