Profil zadavatele: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

  • Název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
  • IČO: 00066711
  • Adresa:
    Boženy Němcové 482
    293 01 Mladá Boleslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_249.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 629547

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autorský dozor SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav - Vznik a modernizace učeben cizích jazyků a informačních technologií
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2023 21.11.2023 09:00
SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav – Vznik a modernizace učeben cizích jazyků a informačních technologií – TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2023 27.11.2023 10:00
jazykové kurzy AJ A1/A2-A2, B2/C1-C1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2023 21.09.2023 12:00
webové rozhraní BOOKPORT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2023 20.06.2023 08:00
Podpora inovativních metod ve výuce - nákup tabletů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2022 08.08.2022 12:00
Sanace mokrého zdiva - učebny č. 12 a 13 - etapa II
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2022 15.07.2022 12:00
oprava a rozšíření wifi v kabinetu AJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 14:00
školní sety, školní židle
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2022 27.04.2022 12:00
Rekonstrukce školního rozhlasu-integrovaného zvonění a školního času
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2022 08.04.2022 08:00
Nákup učebních pomůcek ošetřovatelství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2022 29.03.2022 12:00
Oprava a montáž datové sítě wifi
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2022 07.03.2022 08:00
Migrace dat v rámci nového serverového řešení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2022 28.02.2022 12:00
šatní skříňky pro studenty
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2021 25.10.2021 00:00
Sanace mokrého zdiva u školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 03.09.2021 10:00
Zajištění jazykových kurzů anglického jazyka pro PP v rozsahu 80 hodin
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 21.02.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››