Profil zadavatele: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565

  • Název: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
  • IČO: 61664537
  • Adresa:
    V Sadě 1565
    258 01 Vlašim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_246.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení