Profil zadavatele: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565

  • Název: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
  • IČO: 61664537
  • Adresa:
    V Sadě 1565
    258 01 Vlašim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_246.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OA Vlašim – Dokončení PD – Revitalizace obvodového pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 11.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016