Profil zadavatele: Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace

  • Název: Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace
  • IČO: 70837384
  • Adresa:
    Komenského 1534/16
    28922 Lysá nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_243.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka notebooků na distanční výuku
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 16.10.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016