Profil zadavatele: Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71209867
  • Adresa:
    Samota ÚSP 224
    270 33 Jesenice u Rakovníka
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_240.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení