Profil zadavatele: Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436

  • Název: Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436
  • IČO: 68378955
  • Adresa:
    Ringhofferova 436
    251 68 Kamenice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_239.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení