Profil zadavatele: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

  • Název: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
  • IČO: 00069850
  • Adresa:
    Zámek 1
    252 63 Roztoky
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_238.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba a montáž plenérových stojanů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2024 26.04.2024 10:00
Instalační, montážní a deinstalační práce na výstavních projektech
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 06.03.2024 10:00
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb a čistících prostředků s náhradním plněním“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2024 22.01.2024 10:00
Dodávka, instalace, seřízení a kalibrace osvětlovací techniky.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2023 14.11.2023 12:00
„DODÁVKA RUČNÍHO XRF SPEKTROMETRU“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2023 16.10.2023 12:00
Digitalizace sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a vybavení digitalizačního pracoviště - dodávka HW a SW
podlimitní Zadáno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Výroba publikace Hedvika Zaorálková: Vzpomínky na překladatele Jaroslava Zaorálka.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2023 12.09.2023 14:00
Dodávka programového vybavení aplikace ProMuzeumWEB a portálu VadeMeCum, včetně požadované implementace
VZ malého rozsahu Objednáno 19.06.2023 20.06.2023 08:00
smlouva o dílo - EZS, EPS a CCTV pro digitalizační pracoviště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2023 01.06.2023 09:00
Smlouva o dílo - Energetické posudky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2023 25.05.2023 09:00
smlouva o dílo - tiskařské práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2023 24.05.2023 09:00
LED osvětlení - dodávka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2023 03.05.2023 08:00
Kupní smlouva - výpočetní technika
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2023 14.04.2023 08:00
Komplexní správa IT ve SMR
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2023 31.01.2023 10:00
Výměna požárních detektorů a zařízení EPS v objektech Středočeského muzea.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››