Profil zadavatele: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola správem státní jazykové zkoušky, Beroun 2, U Stadionu 486

  • Název: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola správem státní jazykové zkoušky, Beroun 2, U Stadionu 486
  • IČO: 47558415
  • Adresa:
    U Stadionu 486
    266 37 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_237.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken na pavilonu A+B DM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 14.06.2023 09:00
Nákup nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019 10.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016