Profil zadavatele: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola správem státní jazykové zkoušky, Beroun 2, U Stadionu 486

  • Název: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola správem státní jazykové zkoušky, Beroun 2, U Stadionu 486
  • IČO: 47558415
  • Adresa:
    U Stadionu 486
    266 37 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_237.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace učebny - stavební úpravy, dodávka nábytku a IT
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 17.07.2023 08:00
Výměna oken včetně parapetů - pavilóny A+B v domově mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 10:00
Výměna stravovacího systému ve školní jídelně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2023 22.05.2023 00:00
Výměna lina v prostorách školy /9.tříd/ na základě kontroly KHS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2023 02.05.2023 14:00
Nákup nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019 10.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016