Profil zadavatele: Základní škola, Hořovice, Svatopluka Čecha 455

  • Název: Základní škola, Hořovice, Svatopluka Čecha 455
  • IČO: 70846375
  • Adresa:
    Svatopluka Čecha 455
    268 01 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_234.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení