Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826
  • IČO: 70836311
  • Adresa:
    Jaselská 826
    280 02 Kolín IV
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_233.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pracoviště PPP SK pro okres Beroun – projektová dokumentace a autorský dozor
podlimitní Zadáno 21.11.2022 14.12.2022 10:00
Studie proveditelnosti včetně vizualizace - Pracoviště PPP SK pro okres Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 13.12.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016