Profil zadavatele: Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71234403
  • Adresa:
    Petra Bezruče 484
    273 24 Velvary
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_232.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti objektu Domov Velvary – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 16.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016