Profil zadavatele: Základní škola Čáslav, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Čáslav, příspěvková organizace
  • IČO: 70836205
  • Adresa:
    Husova 526/15
    28601 Čáslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_23.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031257

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace ICT ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 05.12.2018 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 18.10.2018 10:00
Výměna oken, vnějších a vnitřních parapetů v budově školy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2018 01.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016