Profil zadavatele: Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského náměstí 209

  • Název: Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského náměstí 209
  • IČO: 47019697
  • Adresa:
    Komenského náměstí 209
    271 80 Nové Strašecí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_229.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup tabletů a wi-fi infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 11.06.2020 22:00
Nákup ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 13.12.2018 20:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016