Profil zadavatele: Základní škola, Votice, Smetanova 153

  • Název: Základní škola, Votice, Smetanova 153
  • IČO: 70843562
  • Adresa:
    Smetanova 153
    259 01 Votice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_221.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení