Profil zadavatele: Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71234420
  • Adresa:
    Zámek 1
    273 73 Vraný
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_220.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce podlah v celém objektu“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2020 20.04.2020 08:00
„Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2019 30.10.2019 10:00
Rekonstrukce topného systému
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 09.08.2019 09:00
Oprava fasády, okapů, svodů a střešní krytiny Domov Vraný, p.s.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 20.06.2019 10:00
Osobní automobil pro přepravu klientů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 11.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016