Profil zadavatele: Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71234420
  • Adresa:
    Zámek 1
    273 73 Vraný
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_220.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní automobil pro přepravu klientů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2019 11.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016