Profil zadavatele: Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

  • Název: Domov seniorů TGM, příspěvková organizace
  • IČO: 72541121
  • Adresa:
    Pod Studánkou 1884
    26601 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_216.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahradní úpravy Domova seniorů TGM, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2021 10.01.2022 08:00
Bio-optimalizovaný osvětlovací systém pro DS TGM Beroun
nadlimitní Zadáno 08.01.2021 29.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016