Profil zadavatele: Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

  • Název: Domov seniorů TGM, příspěvková organizace
  • IČO: 72541121
  • Adresa:
    Pod Studánkou 1884
    266 01 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_216.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení