Profil zadavatele: Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 69785007
  • Adresa:
    Ke Školce 1070
    252 19 Rudná u Prahy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_215.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523658

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení