Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Mnichovo Hradiště, Palackého 38

  • Název: Základní umělecká škola, Mnichovo Hradiště, Palackého 38
  • IČO: 70838704
  • Adresa:
    Palackého 38
    295 01 Mnichovo Hradiště
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_212.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup koncertního křídla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2023 10.07.2023 10:00
Dodávka ICT techniky pro výuku ZUŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 23.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016