Profil zadavatele: Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

  • Název: Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
  • IČO: 48683906
  • Adresa:
    Studentská 895
    29501 Mnichovo Hradiště
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_211.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup IT vybavení do počítačové učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 27.06.2023 12:00
Autobusová doprava žáků do Francie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2023 24.05.2023 11:00
LVVZ 2 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2022 08.12.2022 08:00
LVVZ 1 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2022 30.09.2022 08:00
Ubytování sport.kurz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2022 02.09.2022 00:00
Nákup 13 kompaktních notebooků+pojízdný nabíjecí vozík a 4 ks počítačů do učeben
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2022 26.08.2022 09:00
Smlouva ubytování LVVZ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.01.2022 10.01.2022 00:00
Smlouva ubytování LVVZ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2021 25.10.2021 12:00
Nákup 14 kusů přenosných počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2021 02.11.2021 10:00
Dodávka počítačů do učebny informatiky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 12.06.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016