Profil zadavatele: Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo náměstí 1200

  • Název: Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo náměstí 1200
  • IČO: 61894354
  • Adresa:
    Smetanovo náměstí 1200
    274 01 Slaný
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_208.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Adaptační kurz 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2024 14.06.2024 10:00
„Moderní přednášková aula a multifunkční polytechnická učebna“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 10:00
Sportovní kurz 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2023 15.12.2023 16:00
LVVK zima 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2023 06.12.2023 11:00
Dobíjecí skříň pro mobilní zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 14:00
Digitální učební pomůcky z programu NPO - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 12.12.2023 10:00
Vybavení učebny č. 27 žákovským nábytkem + pylonová tabule + výstavní mříže
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2023 16.11.2023 12:00
Zajištění ubytování a stravování na adaptačním kurzu v Rekreačním středisku Dobrota Staré Splavy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2023 04.09.2023 11:00
Moderní učebny výpočetní techniky Hardware/Software
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 01.06.2023 10:00
Moderní učebny výpočetní techniky Nábytek do učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 01.06.2023 10:00
„Nákup žákovských notebooků z prostředků NPO“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 15.05.2023 10:00
Hardware+software+servisní služby ÁMOS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2023 21.04.2023 14:00
Nákup wifi Access pointů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2023 11.04.2023 10:00
Sportovní kurz červen 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2023 23.02.2023 14:00
Lyžařský kurz březen 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2022 07.12.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››