Profil zadavatele: Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328

  • Název: Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328
  • IČO: 61100404
  • Adresa:
    Balbínova 328
    261 01 Příbram
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_206.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení