Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325

  • Název: Základní umělecká škola, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325
  • IČO: 70838712
  • Adresa:
    17. listopadu 1325
    293 01 Mladá Boleslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_204.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení