Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
  • IČO: 16977246
  • Adresa:
    Dubská 967
    272 03 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_202.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2023 07.08.2023 09:00
Stavba tréninkové hasičské věže
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Mzdové účetnictví a ekonomické poradenství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 20.12.2022 08:00
Oprava příjezdové komunikace - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 22.06.2021 09:00
Oprava havarijního stavu střechy dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 09:00
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení (opakování)
nadlimitní Zadáno 27.06.2019 12.08.2019 10:00
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy
nadlimitní Zadáno 22.11.2018 02.01.2019 11:00
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - stavební úpravy
podlimitní Zadáno 21.11.2018 14.12.2018 10:00
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení
nadlimitní Zadáno 18.10.2018 17.12.2018 12:00
TDS a BOZP na projekt SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 22.10.2018 10:00
Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
podlimitní Zadáno 22.08.2018 04.10.2018 13:00
Zajištění funkce TDS a koordinátora BOZP pro projekt Energetické úspory na objektu DÍLEN – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 07.09.2016 12:00
Zajištění funkce TDS a koordinátora BOZP pro projekt Energetické úspory na objektu ŠKOLY – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 07.09.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016