Profil zadavatele: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71209859
  • Adresa:
    Zavidov 117
    270 35 Zavidov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_201.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
podlimitní Zadáno 24.11.2021 26.01.2022 10:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP na akci Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 08.10.2021 10:00
Kompletní administrace dotace z OPŽP projektu "Snížení energetické náročnosti objektu Domov Domino"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 10:00
Úprava bezbariérového vstupu správní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 14.08.2019 15:00
TDS vč. BOZP Domov Domino, Zavidov 117
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 14.12.2016 09:00
Zpracování PD na řešení energetických úspor na domov pro osoby se zdravotním postižením v Zavidově 117
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 15.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016