Profil zadavatele: Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77

  • Název: Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77
  • IČO: 70845921
  • Adresa:
    Husovo náměstí 77
    266 01 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_198.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení