Profil zadavatele: Základní škola, Žebrák, Hradní 67

  • Název: Základní škola, Žebrák, Hradní 67
  • IČO: 70107076
  • Adresa:
    Hradní 67
    267 53 Žebrák
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_194.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 18.04.2019 10:00
„Nákup školního autobusu“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2016 29.08.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016