Profil zadavatele: Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1

  • Název: Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1
  • IČO: 62486012
  • Adresa:
    Palackého 191
    293 01 Mladá Boleslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_192.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 524827

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NÁKUP NOTEBOOKŮ Z DOTACE MŠMT
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 14.12.2020 12:00
5718 0 10704 – 2019: Oprava podlahy školní tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 18.11.2019 09:00
5674 0 10704 – 2019: Výměna osvětlení v učebnách
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 01.11.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016