Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Rakovník, Okružní 2331

  • Název: Základní umělecká škola, Rakovník, Okružní 2331
  • IČO: 47015764
  • Adresa:
    Okružní 2331
    269 01 Rakovník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_187.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení