Profil zadavatele: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229108
  • Adresa:
    Vinořská 78
    250 73 Jenštejn
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_186.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava centrálního rozvodu TV signálu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2019 18.11.2019 10:00
Dodávka vybavení prádelny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2019 02.07.2019 10:00
Oprava ubytovacích prostor vedlejší budovy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2018 27.11.2018 10:00
Dodávka 10 ks elektricky polohovatelných lůžek
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2018 22.11.2018 13:00
Oprava chodníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2018 22.11.2018 14:00
Kácení stromů včetně likvidace dřevní hmoty
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2018 22.11.2018 11:00
Oprava stožárů veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2018 19.11.2018 11:00
Výměna podlahové krytiny
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2018 19.11.2018 14:00
Výměna 4 ks oken a 4 ks dveří v objektu Domova seniorů Jenštejn
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2018 12.11.2018 14:00
Zpracování PD energetických úspor budovy DS Jenštejn
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2016 08.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016