Profil zadavatele: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229108
  • Adresa:
    Vinořská 78
    250 73 Jenštejn
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_186.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 2 ks automobilů pro pečovatelskou službu Domova seniorů Jenštejn
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2023 05.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016