Profil zadavatele: Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090

  • Název: Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090
  • IČO: 61904180
  • Adresa:
    Konečná 1090
    264 01 Sedlčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_182.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy pavilonu B
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.04.2022 05.04.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016