Profil zadavatele: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00873624
  • Adresa:
    Červený Hrádek 45
    285 04 Červený Hrádek-Bečváry
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_181.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace svislé zdvihací plošiny v chráněném bydlení Cerhenice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2020 08.06.2020 13:00
Účetní služby pro příspěvkovou organizaci Domov Na Hrádku
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2019 27.12.2019 13:00
Rekonstrukce střechy DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2019 06.05.2019 10:00
Výměna výtahu pro přepravu osob DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Zpracovatel projektové dokumentace - Návrh stavby Přestavba budovy Domova Na Hrádku
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2019 04.02.2019 12:00
Zastřešené parkovací stání pro osobní automobily
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 07.12.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Na Hrádku (Cerhenice)“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 26.11.2018 10:00
„Oprava vchodu u vjezdu pro HZS“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 02.10.2018 12:00
Oprava obvodové zdi u DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 13:00
Oprava koupelny v chráněném bydlení Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 13:00
Oprava zámkové dlažby v areálu domova
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 13:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domova Na Hrádku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 27.03.2017 11:00
Zpracování PD na chráněné bydlení v Cerhenicích a domova pro osoby se zdravotním postižením v Červeném Hrádku
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 23.08.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016