Profil zadavatele: Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace
  • IČO: 43750672
  • Adresa:
    Chocerady 124
    25724 Chocerady
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_18.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527424

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ŠKODA Oktávia
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2023 31.07.2023 10:00
Zpevněné manipulační a parkovací plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 01.11.2022 09:00
Škoda Kodiaq pro Dětské centrum Chocerady
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2021 20.12.2021 13:00
Zařízení dětského hřiště na zahradě Dětského centra Chocerady, čp. 124
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2021 12.11.2021 12:00
Zásobník studené vody v objektu Dětského centra Chocerady, čp. 124
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2021 24.08.2021 12:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP- Dětské centrum Chocerady- technickohospodářský objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 03.03.2020 10:00
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt
podlimitní Zadáno 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Vybavení interiérů Chocerady
nadlimitní Zadáno 12.01.2019 29.03.2019 10:00
Manipulační plochy a zpevněné plochy pro vozíčkáře
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 24.09.2018 12:00
Vybavení interiéru Chocerady - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 15.03.2018 12:00
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla
podlimitní Zadáno 13.02.2018 06.03.2018 13:00
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady
podlimitní Zadáno 30.06.2017 08.08.2017 09:00
Odstranění neužívané ČOV Chocerady
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 27.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016