Profil zadavatele: Zařízení sociální intervence Kladno

  • Název: Zařízení sociální intervence Kladno
  • IČO: 71234489
  • Adresa:
    Jana Palacha 1643
    272 01 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_179.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 528103

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny Terapeutické komunity
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2024 31.05.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016