Profil zadavatele: Zařízení sociální intervence Kladno

  • Název: Zařízení sociální intervence Kladno
  • IČO: 71234489
  • Adresa:
    Jana Palacha 1643
    272 01 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_179.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 528103

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení