Profil zadavatele: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

  • Název: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
  • IČO: 00507474
  • Adresa:
    Havlíčkova 42
    280 02 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_174.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatečná hydroizolace zdiva suterénu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2023 07.06.2023 12:00
Stavebně technické posouzení a návrh řešení sanace a hydroizolace objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 23.07.2021 12:00
Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny - STL plynovodní přípojka
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2020 16.09.2020 10:00
Instalace plynového infrazářiče
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 29.07.2020 10:00
Plynofikace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 29.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016