Profil zadavatele: Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302

  • Název: Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302
  • IČO: 61388947
  • Adresa:
    Zápská 302
    250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_172.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-004447

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborná praxe a výuka jezdectví
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 10:00
Vybavení školy prostředky ICT
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2020 17.08.2020 10:00
Zateplení budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 27.11.2018 13:00
Poptávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 09.10.2017 10:00
Oprava kotelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2016 03.03.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016