Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1
  • IČO: 14798425
  • Adresa:
    Zámek 1
    258 01 Vlašim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_170.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527427

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy ocelokolny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2023 12.09.2023 12:00
Indukční ohřev
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2023 20.03.2023 10:00
Nákup pekařské pece
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023 20.02.2023 08:00
Nákup vybavení k žacímu traktoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 10:00
Oprava střechy budovy školy - OP Tehov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2022 26.08.2022 12:00
nákup služebního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2022 20.06.2022 08:00
Modernizace IT učeben a počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 20.11.2020 11:00
Technický dozor stavby a KBOZP k instruktážní a nácvikové hale
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 14.09.2020 12:00
Repase pece pro odborný výcvik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 24.07.2020 10:00
Instruktážní nácviková hala
podlimitní Zadáno 01.07.2020 31.07.2020 10:00
Oprava nákladové rampy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 12:00
Dokončení modernizace ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 02.12.2019 07:00
Dokončení zateplení budovy ,,C" dílen OV SOŠ a SOU Vlašim v OP Tehov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 25.11.2019 08:00
Oprava podlahy - chodba škola Tehov 39
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 26.07.2019 12:00
Oprava podlahy v učebně odborného výcviku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 29.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››