Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola při o. p. s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224

  • Název: Základní škola a Mateřská škola při o. p. s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224
  • IČO: 70845034
  • Adresa:
    Olivova 224
    251 01 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_17.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení