Profil zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

  • Název: Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7
  • IČO: 70838429
  • Adresa:
    Benešovská 7
    285 06 Sázava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_169.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2018 23.10.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016