Profil zadavatele: Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace
  • IČO: 00875601
  • Adresa:
    Tylova 129
    280 02 Kolín IV
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_167.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup automobilu pro přepravu osob s omezenou hybností
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 05.08.2024 12:00
Projektová dokumentace přístavby objektu Dětského centra Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2024 09.05.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016