Profil zadavatele: Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace
  • IČO: 00875601
  • Adresa:
    Tylova 129
    280 02 Kolín IV
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_167.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení